ONS LOKAAL IS WEGENS CORONA MAATREGELEN VOOR ONBEPAALDE TIJD GESLOTEN.

Corona maatregelen BC Fortuna

Onderstaande de maatregelen die gelden voor ons lokaal :

Op trainingsdagen :

 

 • Vanaf binnenkomst in de sporthal tot het moment dat men in ons lokaal aan een tafeltje gaat zitten, dient men een mondmasker te dragen
 • Bij binnenkomst in het lokaal dient men de handen te ontsmetten met de voorziene desinfecterende handgel
 • Noteer je naam en telefoonnummer in de aanwezige "Corona" registratieklapper (Voor leden BC Fortuna : alleen initialen is voldoende)
 • Er worden géén handen geschud en bij voorkeur vindt er liefst geen enkel lichamelijk contact plaats (dus ook geen elleboogbegroetingen, vuistjes enz.)
 • Spelers en gasten die zich naar het toilet begeven dienen te allen tijde een mondmasker te dragen en na het toiletbezoek de handen te ontsmetten met de aanwezige handgel
 • Dranken kunnen persoonlijk gehaald worden met inachtneming van het dragen van een mondmasker
 • Tijdens het trainen is het mondmasker niet verplicht. Wel dient men minimaal 1,5 m afstand te bewaren van een eventuele trainingspartner
 • Bij het spelen van een partij zit 1 speler aan een tafeltje aan de raamzijde en de andere speler aan de sporthalzijde
 • Er staat maar 1 persoon aan de biljart, m.a.w. de speler die aan de beurt is gaat pas naar de tafel als zijn tegenstrever is gaan zitten
 • Hou gepaste afstand van de spelers aan de andere tafels. Kan dat niet direct, wacht dan even tot deze klaar is met zijn stoot
 • Na afloop van de training worden de ballen en de rand van de tafel gereinigd met de voorhanden zijnde middelen
 • Ramen en deuren worden zoveel mogelijk open gezet voor zover de weersomstandigheden dit toelaten
 • Bij klachten die kunnen wijzen op een Corona besmetting : neem het zekere voor het onzekere en blijf thuis!

Op wedstrijddagen (Thuiswedstrijd) :

 

 • Vanaf binnenkomst in de sporthal tot het moment dat men in ons lokaal aan een tafeltje gaat zitten, dient men een mondmasker te dragen
 • Bij binnenkomst in het lokaal dient men de handen te ontsmetten met de voorziene desinfecterende handgel
 • Noteer je naam en telefoonnummer in de aanwezige "Corona" registratieklapper (Voor leden BC Fortuna : alleen initialen is voldoende)
 • Er worden géén handen geschud en bij voorkeur vindt er liefst geen enkel lichamelijk contact plaats (dus ook geen elleboogbegroetingen, vuistjes enz.)
 • Spelers en gasten die zich naar het toilet begeven dienen ten allen tijde een mondmasker te dragen en na het toiletbezoek de handen te ontsmetten met de aanwezige handgel
 • Bediening van de spelers gebeurt door een lid van de thuisploeg met inachtneming van het dragen van een mondmasker
 • Bij aanvang en na afloop van de partij worden géén handen geschud
 • KBBB : De keuze-trekstoot wordt niet meer uitgevoerd ; een toss bepaald wie de keuze heeft om te bepalen wie mag beginnen
 • KLBB : De keuze-trekstoot mag uitgevoerd worden mits dragen van een mondmasker, of er mag middels een toss bepaald worden wie de keuze heeft.Wij hanteren dezelfde regel als de KBBB
 • KBBB : Spelers hoeven geen mondmaker te dragen. De arbiter moet wel altijd een mondmasker dragen.
 • KLBB : Spelers en arbiters moeten altijd een mondmasker dragen.
 • Ballen, banden, hulpstukken worden voor de wedstrijd gedesinfecteerd door de arbiter
 • Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn zitplaats
 • Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren
 • De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel en de speler staan (minimaal 1,5 meter afstand). De arbiter dient te allen tijde een mondmasker te dragen
 • Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel. De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en zijn/haar beurt aanvangen
 • Ramen en deuren worden zoveel mogelijk open gezet voor zover de weersomstandigheden dit toelaten
 • Leden die willen trainen op wedstrijddagen vragen we (géén verplichting!) om dit te doen op biljart 6 en 7 en gebruik te maken van het toilet in het achterlokaal. Hierdoor blijft de route richting toiletten vrij van personen
 • Bij klachten die kunnen wijzen op een Corona besmetting : neem het zekere voor het onzekere en blijf thuis! Laat de ploegverantwoordelijke dit tijdig weten zodat deze een vervanger kan zoeken

Op wedstrijddagen (Uitwedstrijd) :

 

 • Vervoer naar de accommodatie van de tegenstrevers zal niet meer in 1 auto kunnen plaatsvinden tenzij men een onderlinge afstand van 1,5 m kan garanderen. Dit zal dus gaan betekenen dat iedereen met zijn eigen vervoer naar de uitwedstrijden zal moeten gaan.(Tenzij de spelers in dezelfde "bubbel" zitten)
 • Er worden géén handen geschud en bij voorkeur vindt er liefst geen enkel lichamelijk contact plaats (dus geen elleboogbegroetingen, vuistjes enz.)
 • Bij aanvang en na afloop van de partij worden ook géén handen geschud
 • Zorg ervoor dat je te allen tijde een mondmasker bij hebt
 • Houd je aan de regels die gelden in de accommodatie waar je te gast bent
 • Bij klachten die kunnen wijzen op een Corona besmetting : neem het zekere voor het onzekere en blijf thuis! Laat de ploegverantwoordelijke dit tijdig weten zodat deze bijtijds een vervanger kan zoeken

BELANGRIJKE INFO :