DE COMPETITIES ZIJN WEER BEGONNEN ! VEEL SUCCES IEDEREEN.

Clubtoernooi 2020 - Spelregels

 

 

Spelregels 5 Ball :

 

5-ball is een combinatie van darts, carambole en pool. Het wordt gespeeld op de biljarttafel met 5 ballen. Eén speler speelt met de witte bal en de andere met de gele bal. Door caramboles te maken worden punten gescoord. Vooraf wordt afgesproken met hoeveel punten er wordt gestart. Wij spelen sets van 101. Het 5-Ballspel wordt gespeeld in sets.In ons geval maximaal drie sets (2 maal gewonnen is winnaar).

Scoren: De kleur van de ballen vertegenwoordigt de waarde van de bal.

Geel     = 4 punten

Wit       = 4 punten

Blauw  = 6 punten

Rood   = 2 punten

Oranje = 1 punt

 

Om punten te kunnen scoren moeten er minimaal 2 (verschillende) ballen geraakt worden. De waarde van de geraakte ballen wordt bij elkaar opgeteld en dit is de score per beurt. De waarde van de eigen speelbal telt NIET mee.

.

Aanvang van het spel: 

Op het biljart staan stippen voor de plaats van de ballen. De rode bal ligt op de boven-stip, de blauwe bal op de middelste stip, de oranje op de midden-onder-stip, de witte bal op de rechtsonder-stip, de gele bal op de links-onder-stip.

De spelers bepalen door middel van tossen wie het spel mag beginnen. De speler die begint speelt met de witte bal (rechtsonder). De tegenstander speelt met de gele bal. De spelers behouden tijdens de gehele partij de eigen kleur speelbal.

De speler die begint moet bij de aanvangsstoot eerst de rode bal raken, alvorens een andere bal geraakt mag worden. Bij de volgende beurt mag u zelf kiezen welke bal u als eerste wilt raken. Wordt door speler 1 bij de aanvangsstoot de rode bal gemist, dan blijven de ballen in deze positie liggen en is de tegenstander aan de beurt. Er is een geldige score indien tenminste 2 andere ballen worden geraakt. Tel de waarde van de geraakte ballen bij elkaar op en dit is de score per beurt. De waarde van de eigen speelbal telt NIET mee.

Mocht een bal uit het biljart gestoten worden (de beurt is dan direct ongeldig), dan wordt de bal teruggeplaatst op zijn eigen stip. Is die plaats geblokkeerd door een andere bal, dan wordt de uitgestoten bal op de eerste vrije stip geplaatst (volgorde: wit of geel, oranje, blauw of rood).

Indien de speelbal vastligt tegen een andere bal, kan gekozen worden om verder te spelen, of om alleen de twee betreffende ballen terug te plaatsen op hun eigen stip.Is die plaats geblokkeerd door een andere bal, dan wordt deze op de eerste vrije stip geplaatst (volgorde: wit of geel, oranje, blauw of rood).

 

Puntentelling (Speelbal is wit) :                                                                                                                                                                                           Aquitopstelling :


Puntentelling (Speelbal is geel) :  

Voorbeeld 1:

De speler speelt met de witte speelbal. De ballen die tijdens de speelbeurt geraakt worden zijn ROOD (2) en GEEL (4). De score is dan 6 punten. Dit is een geldige score en mag van het aantal nog te maken punten worden afgetrokken.

Een beurt waarin meer punten worden gescoord dan de speler nog had moeten maken, is ONGELDIG.

De speler behoudt het aantal nog te maken punten en de tegenstander is aan de beurt.

Voorbeeld 2:

Een speler moet nog 5 punten maken om op 0 te eindigen. Hij raakt tijdens zijn speelbeurt de BLAUWE (6) en RODE (2) bal. SCORE is 8 punten. De score is ONGELDIG. Men heeft namelijk meer punten gemaakt dan nodig was.

De speler die na het stoten tijdens zijn speelbeurt op een puntelaantal uitkomt waarbij hij/zij in een volgende speelbeurt niet op 0 kan eindigen, heeft geen score. De beurt is ongeldig. De speler behoudt het aantal nog te maken punten en de tegenstander is aan de beurt. Een spel is beëindigd als 1 van beide spelers op 0 is uitgekomen.

Voorbeeld 3:

Een speler moet nog 9 punten maken om op 0 te eindigen. Hij raakt tijdens zijn spelbeurt de GELE (4) en ORANJE (1) bal. SCORE is 5 punten. De speler komt hiermee op 4 restant punten. Bij de volgende stootbeurt kan men niet op 0 eindigen, omdat er met minimaal 2 ballen te raken geen 4 punten gescoord kan worden. De score is ONGELDIG. De speler behoudt het aantal nog te maken punten (9) en de tegenstander is aan de beurt.

 

Mocht een bal uit het biljart gestoten worden (de beurt is dan direct ongeldig), dan wordt de bal teruggeplaatst op zijn eigen stip. Is die plaats geblokkeerd door een andere bal, dan wordt de uitgestoten bal op de eerste vrije stip geplaatst (volgorde: wit of geel, oranje, blauw of rood).

 

 

We spelen een "best of three" : oftewel degene die als eerste twee partijen gewonnen heeft is de winnaar.

Degene die de trekstoot wint beslist te beginnen, begint de eerste partij en eventueel de derde partij. De tegenstander begint dan de tweede partij.

Er is géén nabeurt.

 

 


Scorebordprogramma 5 Ball Handleiding :